Creatiekracht halen uit conflicten

Creatiekracht halen uit conflicten

Als je werkt in een team komen er vanuit de buitenwereld allerlei appèls op je af. De organisatie vraagt om output, de overheid om naleving van wetten en regels en klanten vragen om kwalitatief goede producten en een topservice. Tegelijkertijd zijn er binnen het team allerlei individuele behoeftes. Mensen willen zich ontwikkelen, zijn op zoek naar een inspirerende werkplek waarin ze uitgedaagd worden of willen goede arbeidsvoorwaarden. Vaak ervaren mensen dat deze krachten met elkaar conflicteren. Want hoe ga jij om met de behoefte van één van je medewerkers om thuis te blijven om voor een ziek kind te zorgen, terwijl juist die dag een belangrijke deadline voor jullie grootste klant is?

Er zijn dus behoeftes en verwachtingen vanuit 3 perspectieven: Jullie als team, jullie omgeving, ook wel het systeem genoemd, en elk teamlid individueel.

Kijkend vanuit het perspectief van het individuele teamlid zie je een natuurlijke tweedeling. Er zijn mensen die van nature geneigd zijn om te doen wat het systeem van ze vraagt en er zijn mensen die eerst vanuit hun eigen behoeftes handelen. Deze elementaire tegenstelling maakt dat er in teams spanningen ontstaan. Vooroordelen en verwijten over mensen die voor hun eigen belang gaan of mensen die maar zeuren over regeltjes en afspraken worden voelbaar en zichtbaar. De verschijningsvorm van deze tweedeling verandert als teams zich verder ontwikkelen. Zo is bij beginnende teams de basisvraag “wat moeten wij doen en op welke manier moeten we ons werk uitvoeren?” Sommige teamleden gaan ervanuit dat de doelen en procedures vaststaan, aangereikt vanuit het systeem. Anderen geloven dat het professioneel is om zelf na te denken over wat er bereikt moet worden en hoe.

In meer gevorderde teams gaat het conflict over de normen en de waarden: Hoe gaan wij met elkaar om? Beslissen we alles zo veel mogelijk samen? Of is er ruimte om je eigen verantwoordelijkheid te pakken? En in hoeverre hebben wij voldoende ruimte om van afgesproken regels af te wijken?

Deze zienswijzen lijken te botsen, maar in feite zijn beide uitgangspunten waar. Zoek vooral met elkaar naar jullie gezamenlijke waarheid door de verschillende zienswijzen openlijk naast elkaar te leggen en te bespreken.

De grootste denkfout is dat dit problemen zijn die we nooit helemaal naar ieders tevredenheid kunnen oplossen. Deze tegengestelde belangen creëren juist creatiekracht. Het is de uitdaging om binnen het speelveld van Systeem- Team- Individu te zoeken naar wegen om jullie doelen te halen. Hoe beter je het gezamenlijk belang weet te bereiken hoe krachtiger je bent. Zie ter inspiratie dit filmpje.

Werken met teams vraagt dat je steeds in staat bent vanuit de verschillende perspectieven (Systeem, Team en Individu) te kijken naar hoe de verschillende belangen in elkaar passen. Hoe beter je deze op elkaar afgestemd krijgt, hoe meer je met elkaar in een flow raakt en je doelen bereikt. Blijf je het zien als lastige conflicten, dan worden ze onverenigbaar en creëren jullie zelf een cultuur van concurrentie en strijd.

Zie het als een complex spel wat je kan leren spelen. Razendsnel van perspectief wisselen is daarbij een vereiste. En dat kan je trainen. Neem elke dag een paar minuten en schrijf voor jezelf op:
– Wat vraagt het systeem van ons als team? En wie zijn de belangrijkste spelers in het systeem vandaag?
– Waar liggen mijn eigen behoeftes vandaag en welke behoeftes zie ik bij mijn teamleden?
– Op welke manier botst dit in het team en wat ligt er binnen mijn invloed om bij te dragen aan de oplossing?

Je zult zien dat alleen al het wisselen van perspectief veel ruimte en nieuwe energie geeft!

Een handige manier om deze vragen te beantwoorden, is door hieronder onze gratis online Teamscan vragenlijst in te vullen. De uitslag geeft weer hoe het gaat in jouw team.

Betere prestaties als team?

Breng in kaart hoe effectief jouw team functioneert en waar jullie als team kunnen verbeteren

Doe de gratis teamtest